D E U T S C H - P O L S K I

old_type_baner_pl

Odwiedziy naszych ziomków z sąsiednich organizacji


23Podczas odwiedzin naszych ziomków z sąsiednich organizacji stwierdziliśmy, że napis widniejący na jednej ze ścian naszej siedziby wzbudził bardzo duże zainteresowanie i był przyczyną wielu komentarzy. Okazało się, że nasza organizacja potrafi docenić kobiety i ich rolę w życiu stowarzyszenia.


 

Z A P R A S Z A M Y
do naszej siedziby przy
ul. Bartna Strona 3
w poniedziałki i czwartki
w godzinach
 od 13.00-17.00

siedziba3

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 Copyright © 2009 All rights reserved