D E U T S C H - P O L S K I

old_type_baner_pl

Celem naszego stowarzyszenia jest podtrzymywanie tożsamości narodowej poprzez pielęgnowanie kultury i języka niemieckiego. Ważnym elementem naszej działalności jest budowanie więzi wśród członków naszej organizacji i wspieranie ich pomocą socjalną.

 

Aktualności

  • Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i nauczania języka niemieckiego. Planujemy między innymi utworzenie grupy dziecięcej, w której nasi najmłodsi poznawać będą język ojczysty poprzez zabawę.
  • Mamy za sobą pracowity okres rozliczeń i sprawozdań z wykonanych projektów oraz składania wniosków o dotacje na dalszą działalność statutową, od których jesteśmy zależni jako organizacja pozarządowa.

Z życia stowarzyszenia

Do regularnie organizowanych spotkań należą spotkania grupy pań, które razem śpiewają i wykonują ręczne robótki. Co miesiąc członkowie spotykają się przy kawie i cieście, rozmawiają, wspólnie śpiewają. Często rozdawana jest też używana odzież dla potrzebujących. Grupa młodzieżowa często wyjeżdża na wspólne wycieczki rowerowe. okresie adwentu spotykają się seniorzy a dla dzieci co roku organizowana gwiazdka. Poza tym Stowarzyszenie posiada dobrze wyposażoną bibliotekę i pomieszczenie do wydawania używanej odzieży.

Stacja socjalna

Od 2000 roku Szczytno ma Stację Socjalną organizacji pomocowej „Lazarus”. Współpraca ze stowarzyszeniem „Heimat” układa się bardzo dobrze, po części dlatego, że przewodniczącym stacji jest Edmund Kuciński. W zarządzie stacji socjalnej jest również Helmut Maczasek.

Współpraca

Współpraca z Ziomkostwem Powiatu dobrze się układa. Każdego roku wielu członków uczestniczy w spotkaniu byłych mieszkańców Szczytna w Essen. Z inicjatywy Ziomkostwa Powiatu każdego lata odbywa się spotkanie byłych mieszkańców Szczytna z członkami stowarzyszenia w hotelu „Leśna” w Szczytnie. Nieodzowna dla przetrwania stowarzyszenia jest finansowa pomoc Ziomkostwa Powiatu, ponieważ inaczej nie miałby kto pokryć dużej części powstających kosztów. Jak do tej pory stowarzyszenia nie dotują ani władze miasta, ani powiatu. Dobra jest współpraca wymienionych władz z Ziomkostwem Powiatu, natomiast brak jeszcze bezpośredniej współpracy z mniejszością. Miastem partnerskim Szczytna jest Herne.

Członkowie

Aktualna liczba członków stowarzyszenia wynosi 305.

Z A P R A S Z A M Y
do naszej siedziby przy
ul. Bartna Strona 3
w poniedziałki i czwartki
w godzinach
 od 13.00-17.00

siedziba3

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 Copyright © 2009 All rights reserved