D E U T S C H - P O L S K I

old_type_baner_pl

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat”

ul. Bartna Strona 3, 12-100 Szczytno
Tel./faks +48 (0) 896245720
E-mail: kontakt@tkn-heimat.vdg.pl


Z A P R A S Z A M Y
do naszej siedziby przy
ul. Bartna Strona 3
w poniedziałki i czwartki
w godzinach
 od 13.00-17.00

siedziba3

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 Copyright © 2009 All rights reserved