D E U T S C H - P O L S K I

old_type_baner_pl

Festyn integracyjny - 2008

Mniejszość niemiecka naszego regionu spotkała się w dniu 26 lipca 2008 w Szczytnie na festynie integracyjnym. Udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń w Piszu, Biskupcu, Mrągowie, Morągu, Nidzicy, Olsztynie, Ełku i Szczytnie. Uczestnicy zapoznali się z niemiecką przeszłością Szczytna i okolic. Mieli okazję posmakować regionalnej potrawy wschodniopruskiej oraz podziwiać program artystyczny w wykonaniu grupy folklorystycznej OKARYNA

Podczas prelekcji uczestnikom spotkania, zaprezentowano dzieje miasta oraz regionu. Dla utrwalenia uzyskanych wiadomości wszyscy otrzymali wykaz najważniejszych dat i wydarzeń historycznych. Następnie autokarem uczestnicy udali się do miejsc ukazujących okoliczne ciekawostki i pamiątki, świadczące o niemieckiej przeszłość miasta. Zwiedzono Muzeum Mazurskie w Szczytnie i muzeum na wieży oraz liczne budowle , w tym kompleks browarowy, kościoły, ruiny zamku, ratusz, zabudowania po dawnym regimencie pruskim oraz historyczną dzielnicę miasta - Bartną Stronę.

Spotkanie zorganizowane zostało przez nasze Stowarzyszenie "Heimat" oraz Związek Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich z siedziba w Olsztynie, a dofinansowane z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Projekt miał na celu wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej młodego i średniego pokolenia środowiska mniejszości niemieckiej regionu, poprzez pogłębienie wiedzy historycznej członków naszych organizacji oraz zabawę ze wspólnym śpiewaniem tradycyjnych piosenek niemieckich, przy regionalnej muzyce. Festyn przyczynił się też to do poszerzenia kontaktów pomiędzy sąsiadującymi z sobą stowarzyszeniami, umożliwił wymianę doświadczeń i poglądów, co w przyszłości zaowocuje rozwojem współpracy między organizacjami.

19

9

10

11

Degustacja regionalnej potrawy – „kartoflaka”

13

15

Przed zabytkową chatą mazurską

Zwiedzanie Wyższej Szkoły Policji w Szczytne

14

16

Zwiedzanie biblioteki uczelni

Dobry nastrój podczas spotkania zachęcał do tańca

17

18

Wspolne spiewanie

Wystep przedstawicieli Szczytna, Biskupca, Elku i Pisza

  

Z A P R A S Z A M Y
do naszej siedziby przy
ul. Bartna Strona 3
w poniedziałki i czwartki
w godzinach
 od 13.00-17.00

siedziba3

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 Copyright © 2009 All rights reserved